idé -> produkt

Vi realiserer din visjon

Vi programmerer og har forretningsteft. Sammen vinner vi.

Tech Team

Vi bygger webløsninger og vi får til mye med små team

Startups

Vi har bidratt på Hjemmelegene, Otovo, Nabobil, TaxiDepot, Autostat, Kraftanmelding og Kaukus

Konsulenter

Vi har omtrent 50-50 utleie, det er god læring og balanserer opp risikoen i startup-virksomheten.

Joint Venture

Vi er en god partner, reduser kostnad med kombinasjon eierandel/innleie.

I rubynor tenker vi høyt, ler høyt. Ofte for høyt. Vi tror på fri meningsutveksling der Karianne til slutt får rett.

Prat om dine tanker, møt folk, utvid din flaksoverflate! De fleste lykkes ikke med startups... Ikke stå alene!

Siste nytt