idé -> produkt

Vi realiserer din visjon

gjennom å bygge teknologien på prinsippene til lean startup

Tech Team

Vi bygger webløsninger og vi får til mye med små teams! Stolt bidrag i:
Hjemmelegene
Otovo
Nabobil
TaxiDepot
Kraftanmelding
Kaukus

Startups

Vi elsker idéer og satser ofte. Vi kjører lean startup, med hypoteser og eksperimenter. Det handler om læringen, kjappe sykluser og informerte beslutningsprosesser.

Konsulenter

Vi kan leies inn som utviklere, arkitekter og prosjektledere. Vi foretrekker lean startup-tankesett og jobb for startups. Det er krevende, midt i blinken for oss som skal være best i landet på startups.

Joint Venture

Vi partner opp med gode selskap som trenger et rått startup tech selskap. Vi er med på rene eierskapsmodeller og mix av f.eks 50-50 betalt og eierskap (til forhåndsavtalt verdsetting og scope selvsagt)

I rubynor tenker vi høyt, ler høyt. Ofte for høyt. Vi tror på fri meningsutveksling der Karianne til slutt får rett.

Prat om dine tanker, møt folk, utvid din flaksoverflate! De fleste lykkes ikke med startups... Ikke stå alene!

Siste nytt