idé -> produkt

Hva søker du?

MVP – Lean Startup

Da er du kanskje rett kunde for oss. Du forstår at du vil lære enormt mye når du tester produktet i markedet. Veien til suksess er ikke rett frem, raskeste veien er et skritt frem om gangen, med avsjekk i kursen.

Partner

Vi elsker idéer, vi gir alltid velmendende råd selv om vi sier nei til det meste. Startups er risiko, med oppside. Har vi troen på deg, din idé, planen, da har vi en god start. Vi tar en svært aktiv rolle i startups, både business og utvikling.

Innleie

Vi påtar oss konsulentoppdrag i tillegg til startups, som en finansieringsmodell, som inspirasjon og nettverking. Vi stiller strenge krav, til deg som kunde og oss selv. Det går på integritet, vi behandler deg som om du var en startup-partner.

Rådgiving

Vi har mye erfaring med teknologi og startups. Alt henger sammen, en liten delay-syklus nede i kjeden propagerer til stort sløs. Vi tilbyr CTO-tjenester og coaching på smidig, scrum, lean.

“Success is not delivering a feature; success is learning how to solve a customer’s problem.” ~Scott Cook

"Programming languages should be designed not by piling feature on top of feature, but by removing the weaknesses and restrictions that make additional features appear necessary" ~Author Unknown

Siste nytt