31. januar 2017

Hva gjør vi?

Startups


Kraftanmelding

Rubynor har vært med siden oppstarten av Kraftanmelding. Kraftanmelding [er | leverer | gjør | står for] automatisk, sikker og effektiv forvaltning av kraftproduksjon, med et spesielt fokus på små kraftverk. Les mer om Kraftanmelding

Konsulentoppdrag


API for EVO Fitness

Vi lager et API for, i første omgang, å løsrive eksisterende funksjonalitet fra applikasjoner, slik at systemet kan skalere i takt med franchisen. Dette er et stort og komplekst system. Her jobber vi direkte med franchisens egen utvikler, som del av et team. Les mer om EVO Fitness.

Strømhandelssystem for Otovo Solar

Vi lager backend for strømhandel for Otovo. De installerer solcelleanlegg på takene til hjem og bedrifter, og opptrer som et strømselskap for disse. Kundene til Otovo produserer deler av sin egen strøm, og kan selge strømmen de selv ikke bruker. Vi har bidratt med den delen av systemet som snakker med blant annet kraftbørsen (Nordpool), noe vi har lang erfaring med og unik kunnskap om etter å ha jobbet med vår egen startup, Kraftanmelding.  Les mer om Otovo på deres hjemmeside.

Videoportal for CMore

I samarbeid med Sixty har vi jobbet med webportalen til CMore, der CMores kunder har tilgang til et stort utvalg av forskjellige filmer og TV-serier. Vår leveranse fokuserte på forskjellige integrasjoner, blant annet med betalingssystem, anbefalingssystem og videosystem. Vi har god kompetanse på video i selskapet, blant annet etter å ha jobbet med vår nå nedlagte startup, Videotelligent.

Samhandlingsverktøy for sportsbransjen

Vi jobber sammen med en ny, norsk startup som skal revolusjonere samhandling i sportsbransjen. Denne er ikke launchet offisielt enda.

Nettside for ledende norsk delingsøkonomitjeneste

Vi jobbet sammen med teamet bak en ledende norsk delingsøkonomitjeneste for å utføre forbedringer på både funksjonalitet og brukeropplevelse.

Betalingsløsning for leieting.no

LeieTing.no hadde det travelt i perioden før de launchet, og leide oss inn som konsulenter for å få ferdigstilt betalingsløsningen sin. Dette var et veldig spennende prosjekt og et godt samarbeid.

Diverse prosjekter for en større dagligvarekjede

Vi samarbeidet med et annet firma som trengte flere utviklere for diverse systemer til en butikkjede. Her laget vi blant annet spørreundersøkelse som de ansatte svarte på om sin butikksjef og man kunne sammenligne sin butikk og region opp mot andre. Vi lagde også en applikasjon for timeregistrering på iPad, hvor den ansatte trykket på sitt bilde for å stemple seg inn og ut av jobb og pause. Vi laget selve frontenden som snakket med et annet, større system via SOAP. Applikasjonen fungerer også uten nettilgang i en periode, og synkroniserer så fort man får kontakt igjen. Vi lagde også en applikasjon for butikksjefene for å kunne simulere kostnader og inntekter til butikken. Her kan man sette opp forslag på vaktplan, timelønn per ansatt, og diverse andre inntekter/utgifter for å simulere om man f.eks. har dekning for å ansette en til.

TaxiDepot

TaxiDepot er ansvarlig for taxier på Gardermoen og er eid av en sammenslutning av flere taxiselskaper i Norge. De har et system hvor taxier kommer inn på et depot et lite stykke fra henteområdet på Gardermoen, og der blir de stående i kø. Når det er deres tur så sendes de opp til taxikøen rett utenfor inngangen på Gardermoen. Underveis er det diverse brikkelesere (ala slike man har i bomringer) som plukker opp at taxien har passert. I dette prosjektet jobbet vi tett sammen med kunden i iterasjoner hvor man først erstattet det gamle systemet, og deretter bit for bit forbedret systemet etter kundens ønsker og behov. Rubynor hadde prosjektansvaret. Vi har også videre oppfølgning og driftavtale med TaxiDepot. Les mer om TaxiDepot

 

Avsluttede startups

Vi digger å være gründere og er ikke redd for å prøve og feile. En del av kunsten å være gründer er å tørre å si stopp! Dette er prosjekter har vi lagt på hylla.


TreatMe

TreatMe er en online bookingportal (lik f.eks hotels.com) for skjønnhets- og velværetjenester. Formålet er at kunden enkelt kan finne informasjon, sjekke priser, booke behandlinger og lese tilbakemeldinger fra andre kunder. Dette kan hjelpe kunden med å ta et kvalifisert valg basert på kriterier som pris, plassering og popularitet. Les mer om TreatMe

Videotelligent

Dette var et prosjekt som hadde som formål å løse en del utfordringer nettaviser har med å få videoinnhold til sine sider. Vi lagde da en portal hvor man kunne søke opp videoer som kunne brukes. Nettavisene trengte da ikke å gå direkte til kilden som hadde videoen for å få rettigheter da dette allerede var en del av systemet. Dette ville spart nettaviser for en god del tid, og gjort det enklere for rettighetshaveren til videoen å selge sine videoer og dermed tjene mer penger.

SimplyBetter

Tanken var å ha et produkt som var veldig enkelt å legge inn i diverse andre applikasjoner hvor man oppfordrer brukere til å gi tilbakemelding om applikasjonen. Det startet ut fra et eget behov. Vi klarte aldri å helt satse for fullt på prosjektet og etter hvert var det kommet en del andre løsninger som løste deler av det samme problemet som vi prøvde å løse, men som allerede hadde tatt oss igjen. Til slutt la vi hele prosjektet på hylla. Les mer om SimplyBetter