22. juni 2015

Kraftanmelding

Rubynor har vært med i oppstarten av kraftanmelding og er deleier. Kraftanmelding er automatisk, sikker og effektiv forvaltning av kraftproduksjon.

screenshot1-0725967b096c0bd92f1fffa675297d08