Rubynor lærer seg blokkjedeteknologi

I 2016 økte markedsverdien på Bitcoin med 9 milliarder dollar. Fra 6 milliarder 1. jan 2016 til 15 milliarder 1. jan 2017. I 2017 har den vokst betydelig mer. I skrivende stund ligger den på rundt 102 milliarder dollar.

Vi mener at blokkjedeteknologi ikke er en boble, men noe som kommer til å vare, og har derfor valgt å satse på det.

I oktober arrangerte vi en meetup i samarbeid med Akeo om teknologien med mål om å lære om og spre interessen for temaet, og for å møte andre likesinnede i området.

Meetup-en ble strømmet på nett og tatt opp:

Ole Morten belyste grunnproblemet blokkjedeteknologien løser. Man må først forstå hva som er galt før man får presentert løsningen. Pål viste eksempler på smarte kontrakter skrevet i Solidity for ethereum-plattformen. Til slutt snakket Espen om Akeo sin ICO Bull Token, demonstrerte hvordan man kan sende ether mellom to digitale lommebøker, og litt generelt om ICO-er.

Tema var historien bak blokkjedeteknologi og hvordan den er bygget, samt bygging av smarte kontrakter med solidity for ethereum. Akeo viste fram sin ICO Bull Token, et community drevet fond som skal investere i andre ICO-er.

Det er en rask og spennende utvikling på dette feltet, så her er det bare å følge med!