Velkommen til vår nye utvikler Thomas!

2016 var et fantastisk år for Rubynor, faktisk så bra at vi har måttet hente inn forsterkninger! I desember startet Thomas M. Hagen som utvikler på fulltid hos oss.

Thomas har bakgrunn fra maskinlæring og entreprenørskap. I 2007 startet han selskapet Dictatr AS, der han var utvikler og CEO. Dictatrs tre ansatte forsøkte å utvikle taler- og språkuavhengig talegjenkjenning ved hjelp av deep, recurrent neural networks, slik Google Brain gjør i dag. Thomas har også jobbet for Uni Research, der han utviklet maskinlæringsbaserte verktøy for automatisk språkanalyse.

Vi er veldig glade for at Thomas har kommet til som en del av vårt team. Dette gjør at vi er enda mer dynamiske på hva vi kan si ja til, i tillegg til at vi har tid til å fortsatt drive med våre egne ideer og startuper!

Thomas jobber på vårt kontor i Bergen, så nå har vi 2 på fulltid i Bergen og 2 på fulltid i Grenland.