Kraftanmelding - sammen forenkler vi kraftbransjen
News and Updates

Kraftanmelding AS får støtte, et forstudie for mikrokraftverk

Kraftanmelding AS, hvor Rubynor er investor og leverandør, har fått tilslag på støtte til et forstudie om mikrokraftverk og funksjonelt skille netteiere.

Se innlegg hos Kraftanmelding:

https://kraftanmelding.no/posts/forprosjekt

Kraftanmelding AS automatiserer krafthandel for kraftprodusenter. Vi har mest småkraftverk, størrelse 0.5 - 8 MW installert effekt. Mindre enn det heter det minikraft. Mikrokraftverk er minst og har opptil 100 kVA installert effekt ~0.07 MW, ganske små med andre ord.

Mange bekker små sies det, det er ganske treffende her

Det kan bygges mange flere, om vi vil, om du vil og politikerne våre vil, for det økonomiske insentivet er der. Det er oftest en bonde som bygger og drifter dette selv, som en biinntekt han/hun kan være svært stolt av.

Det skal vi i Rubynor jobbe sammen med Kraftanmelding på, det er kult å ta del i nyutvikling fornybar kraft.

Forstudier er mindre, ramme rundt NOK 700 000, mens innovasjonskontrakter/-tilskudd er i mangemillionerklassen. Vil du lære mer om forstudie, les hos Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/forstudie/