Startups
Investor

Start et prosjekt

I have a dream!

Start et prosjekt.

Første råd.

Ikke gjør det.

Andre råd.

Gi meg tid til å tenke på denne...

Velger du å ignorere første råd, da er du en rebell, og alle gründere er vel per def rebeller, de går mot strømmen og mener at status quo ikke er bra nok, det kan bli bedre!

Her kunne vi hatt en oppskrift, men den har vi dessverre ikke. Vi fortsetter å gjøre feil her i Rubynor, noen ganger til og med de samme på nytt igjen. Men med "Lean Startup" som ledestjerne, lærer vi raskere om markedet og produktet vi vil skape, og om vi bør ta nye retninger eller gi opp.

Konsulenter

For innleie konsulenter og rådgivning til ditt prosjekt, anbefaler vi Aplia AS, de bruker vi selv og de forstår hva det går i.

https://www.aplia.no/

support@aplia.no

Partnerskap

For partnerskap og medgründer, kan Rubynor være en god partner. Terskelen er høyere her, du kan ikke forvente at vi tar risiko på noe vi ikke tror vi sammen kan lykkes på. Ved innleie konsulenter, tar du selv risikoen, du betaler i penger, ikke med oppside i form av andeler.

Send til info@rubynor.com og ha med

Forretningsideen i 2-3 setninger man kan puste med:

Hvem er du/dere?

Er du/dere ekspert på forretningsdomenet?

Hvordan ser det ut når du har omsetning 10 mill (ant kunder, pris per kunde, markedsandel).

Du trenger ikke skrive mye, tenk på hvordan det er å være mottaker av dette, hva ville du mottatt?