Investor

Hvordan trylle frem 220 000?

Denne artikkelen handler om en ordning få kjenner til og enda færre benytter seg av.

Det taper både investorer og gründere på, og staten feiler i gjennomføringen av en ordning ment å insentivere investorer til å ta mer risiko og bygge selskapene som kan bli de neste store.

Staten ønsker at du skal investere i oppstartsselskap.

Derfor gir de en gulrot, men så kan du si at byråkratene kompliserer det under implementasjon, det er en grunn til at mange ikke benytter seg av ordningen.

De skjønner det ikke, det håper vi at du gjør, etter å ha lest denne artikkelen.

Gulroten er gyllen!

Skatteinsentivordningen bør alle som flørter med startups og scaleups vite om.

Tittelen på innlegget er litt tabloid, måten du tryller frem opptil 220 000 på er å ta risiko og investere 1 million i et oppstartselskap. Risikofaktoren er viktig, du kan investere i selskap uten inntekter men med en drøm, eller selskap som har tatt 7-milssteg derfra, så investeringen har lavere risiko og lavere oppside, en tryggere havn for pengene.

Du ender opp med aksjer for 1 million, bundet i tre påfølgende kalenderår, og får 1 million til fradrag personlig alminnelige inntekt, også om du investerte gjennom et holdingselskap.

Merk, du får fradrag personlig, om du investerer via ditt aksjeselskap.

De som er heldige å ha mider i AS, kan ta utbytte til 37.8% skatt. Mens ved investering i oppstartselskap kan du få 220 000 skattefritt (gjennom fradrag 1 mill i personlig alminnelig inntekt).

Tar du utbytte fra eget holding, og skal ha 220 000 etter skatt, må du ta ut ca 350 000 i utbytte.

Gjør gjerne begge deler, utbytte til deg føres som alminnelig inntekt på deg personlig, mens investering i oppstartsselskap gir deg opptil 1 million i fradrag personlig alminnelig inntekt.

Noen betaler formuesskatten sin på denne måten, men skatteinsentivordningen er for folk flest også, de som har noe midler i bank, fond eller børs. Du kan investere 100 000 personlig og få 22 000 igjen på skatten personlig - det er også smart.

Kilde skatteinsentivordningen: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/skatteinsentivordningen/

Viktigste lærdom etter samtaler med skatteetaten om ordningen:

  • Investor betyr ikke aksjonær, skatteetaten gjør et tydelig skille, et unaturlig skille for de fleste av oss, men det gir mening.
  • Investorer kan være nærstående. Det er eksisterende aksjonærer du ikke kan være nærstående til.
  • Etter investering, blir du aksjonær, selvsagt, men som gjentakelse, investorer er ikke aksjonær, om du ikke er eksisterende aksjonær, at du før investering har aksjer, eller en nærstående allerede har aksjer.

Har du ikke holdingselskap?

haas.no - Holdingselskap as a Service, laget av Rubynor AS, hjelper deg som vil ha det enkelt og greit med et holding til å eie aksjer i, uten komplisere ting som fakturering tjenester og salg varer, kun holding.

Her er en presentasjon som er laget.

Online presentasjon Skatteinsentivordningen skrevet av Rubynor

Gi gjerne tilbakemeldinger til meg på oma@rubynor.com for å forbedre denne artikkelen

bilde 2 skatteinsentivordningen slide