Investor
Startups

Oppstartselskap med skattefradrag - aksjonærregisteroppgaven

Fast Travel ble stiftet 29.juni 2023, som en spin-out fra techselskapet Rubynor AS, nå minoritetsaksjonær. Det var mange investorer og sum investeringer med skattefradragsrett passerte maksgrensen på 5 000 000.

Du har brukt Fast Travel om du har bestilt taxi fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er Norges første og eneste markedsplass for taxi, som sikrer fritt taxivalg, fra elbil, til stor bil, til premium og standard, samtidig som prisoplysningsplikten alltid er oppfylt. Slik var det ikke før 2022, da var det stadige krangler i media mellom taxiselskap og reisende.

Fast Travel er et vekstselskap, vi vil levere denne gode løsningen på flere lufthavner og knutepunkt. Ta kontakt på hello@fasttravel.no om du er nysgjerrig som investor.

Da var reklamebetalingen for denne artikkelen gjennomført ;)

Hvordan førte vi en stiftelse både med og uten skattefradrag, når altinn godtar kun èn føring på stiftelse?

Man kan kun ha èn stiftelse registrert i RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven og rekkefølge er kritisk. Rett på løsning:

Hendelse 1: Stiftelse/Nyemisjon med skattefradrag

Hendelse 2, ett sekund etter: Nyemisjon

Selv om det i virkeligheten var én stiftelse, så må man splitte den opp. Fører du "Stiftelse" som hendelse 2, blir det "tilbakemelding med feil".

Ved emisjon

Har du en annen situasjon, at investeringen var på vanlig emisjon, ikke stiftelse, og hvor noen kvalifiserer for fradrag og noen ikke, eller maks på 5 mill er sprengt, gjør du tilsvarende som over.

Hendelse 1: Stiftelse/Nyemisjon med skattefradrag

Hendelse 2, ett sekund etter: Nyemisjon

Det var mer identisk enn tilsvarende, strengt tatt :D

Du vil gjøre det slik om det er kommet inn 8 mill så du går forbi 5 mill grensen per oppstartselskap per år. Da er det normalt å dele prorata, at alle får 5/8 av investering sin på "Stiftelse/Nyemisjon med skattefradrag" og 3/8 på Nyemisjon. Viktig å kommunisere dette tidlig og tydelig, du vil ikke at noen skal føle seg forledet ved at de trodde hele investeringen gikk til skattefradrag.

EKSEMPEL: Fast Travel AS

Fast Travel RF-1086

Fast Travel RF-1086U

Investor (styreleder Fast Travel, gjennom familie-holding) med investering 1 800 000, hvor 1 450 000 fikk plass innenfor makssum 5 000 000 fradragsberettiget pr oppstartsselskap.

Les mer om føringen på holdingselskapets side her: https://rubynor.com/blog/hvordan-fore-skattefradrag-pa-investering-gjennom-ditt-holding-uten-a-ha-tapt-penger

Annen lærdom

Ved emisjon i desember, hvilken dato legger skatteetaten til grunn for hvilket år som gir rett til skattefradrag?

A: Generalforsamlingsdato

B: Innbetalingsdato

C: Innsendtdato i altinn

D: Kunngjøringsdato brreg.

Svaret er, og dette gjentok jeg som spørsmål på ulik måte for å få det bekreftet.

D: Kunngjøringsdato.

Dermed er det weakest link som gjelder, du får ikke meldt inn før siste har innbetalt og du må ha rukket å sende registermelding tidlig nok i desember og du har kanskje ikke råd til feil.

Brreg kan bruke et par uker, du ser her hvilken dato de behandler idag: https://www.brreg.no/bedrift/nar-blir-saken-min-behandlet/

Spre ordet om skatteinsentivordningen, det er altfor mange som ikke er klar over mulighetene.

Staten belønner deg mer for å investere i oppstartsselskap enn å investere på børs.

Aksjeplukking blant oppstartsselskap er risikofylt, men du konkurrerer ikke med Pareto, Fond, Hedgefond, shortere mf., slik du gjør på børs.