Rubynor logoGå hjem

BigFive personality

Bigfive

Big Five personlighetstesten er den mest vitenskapelig validerte og pålitelige psykologiske modellen for å måle personlighet.

Over de siste årene har vi sett en stor økning i interesse for personlighetstester.

Noe av populariteten kan nok tilskrives podcasten Sånn Er Du - hvor Harald Eia og Nils Brenna
analyserer kjente personer med personlighetstesten Big Five.

Vi har bygget en gratis, åpen kildekode versjon av testen.

Etter du har fullført testen vil du motta en detaljert rapport delt inn i de fem domenene:

  • Åpenhet for erfaring
  • Ekstroversjon
  • Medmenneskelighet
  • Planmessighet
  • Nevrotisisme

Deretter kan du sammenligne din personlighet med partneren din, kolleger, venner eller familie.

Over 700.000 personer har allerede tatt testen så langt!

Testen finnes på https://bigfive-test.com