Autoretur

Case Study

Autostat

Et nasjonalt register (98% av vrakede kjøretøy) for miljøsanering/gjenvinning av kasserte kjøretøy.

Rubynor har bygget systemet fra grunn, støttet av en god bestiller som ikke blandet seg inn i teknologivalg. Da blir det bra! Vi videreutvikler og drifter.

Biloppsamlerne leverer kjøretøy til fragmenterinsanlegg, som registrer mottak av vrak, vekter og antall, og biloppsamlerne kontrollsjekker antallene og godkjenner. Dette er grunnlag for økonomisk oppgjør.

Biloppsamlere registrerer bly, batteri, karosseri og en mengde fraksjoner fra vrakene, inn i autostat.no. Dette inngår så i fylkesmannsrapportering og i årsrapportering til miljødirektoratet.

Want to work with us?