Investor

Hvordan føre skattefradrag på investering gjennom ditt holding - skatteinsentivordningen

Du kan få skattefradrag for investering i oppstartsselskap, selv om du ikke har tapt noe.

Det kalles skatteinsentivordningen, en belønningsordning for investorer som tilfører oppstartsbedrifter kapital, les mer her

https://rubynor.com/blog/skatteinsentivordningen-hvordan-trylle-frem-220000

Hvordan får du skattefradraget i praksis, hva må du gjøre?

Investor - Privatpersoner: Ingenting, det går automatisk til skattemeldingen din. NICE!

Investor - via aksjeselskap (Holding): Du må føre inn i aksjonærregisteroppgaven i alltinn. Privateier får det da inn automatisk. Aksjeselskap som eier får ikke skattefradrag, det er maks ett ledd investeringen kan gå gjennom fra person til oppstartsselskap. Denne artikkelen er laget for deg, les videre

Oppstartsselskapet: Disse har viktigste jobben, de må før inn dette i både RF-1086 og RF-1086U, altså aksjonærregisteroppgaven.

Frist: 31.jan 2024

Hvordan fører jeg det med mitt holding?

Eksempel 1:

Ola Normann, gjennom DittHolding AS investerte 100 000 i Fast Travel AS og kvalifiserer til inntektsfradrag på investeringen.

i DittHolding AS finner du RF-1086U for Ola Normann og du leter opp

punkt 23 Kjøp, arv

Der fører du inn

  • Transaksjonstype: "Fradrag for investering i oppstartsselskap"
  • Tidspunkt. Nøyaktig tidspunkt (Dette får du fra selskapet.29.06.2023 00:00:00 for Fast Travel AS)
  • Anskaffelsesverdi totalt: Din allokerte del av investeringen (100 000 i eksempelet her)
  • Avgivers organisasjonsnummer: Oppstartsselskapets orgnr (931 855 654 for Fast Travel AS)

Eksempel 2

Helt konkret OMA Consulting AS som har to eiere, en på 70% og en på 30%.

OMA Consulting får, på totalt 1 800 000 NOK investering, allokert 1 450 000 som investering med skattefradrag i Fast Travel AS. Reduksjonen begrunnet i at maks på 5 000 000 per oppstartsselskap overskrides.

Her er skjermbilde for føringen av andelen på 30% av 1 450 000, NOK 435 000

altinn screenshot investor fradrag


Skal du føre redusert fradrag eller ikke?

Tommelfingerregel: Ingen reduksjon.

Du fører full investeringssum med mindre du har hørt annet.

Konkrete case:

I Swiftner AS er det fult fradrag for alle som investerte.

I Fast Travel AS er det fult fradrag for alle som investerte, med unntak av to (de har fått beskjed)

Hvem har ansvaret for at du skal være informert?

Adm i oppstartsselskapet skal informere deg om det er reduksjoner og du skal ideelt sett ha vært klar over det før investering. Jeg råder deg til å utvise litt tålmodighet og forståelse rundt dette, det er en grunn til at jeg skriver denne artikkelen og du leser den, det er litt sært og vanskelig, husk at skatteinsentivordningen skal være en positiv ting :)

Hva må oppstartsselskapet gjøre, det kan du se her: https://rubynor.com/blog/skatteinsentivordningen-hvordan-trylle-frem-220000

Takeaways

Investor i skatteetatens øyne er personene, ikke holdingselskapet. Når vi knakk den koden, leste vi teksten annerledes.

En annen viktig læring er at investorer kan være nærstående, så lenge de ikke er aksjonærer, altså at de ikke er eksisterende aksjonær. De blir aksjonærer, og er da nærstående, men ikke i investeringsrunden. Slik kan søsken investere sammen, uten frykt for å diskvalifisere hverandre.

Dette er skatteetaten sin tekst om skatteinsentiv:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/skatteinsentivordningen/