Rubynor logoGå hjem

  • Pål Andrè Sundt

  Self hosted Drone CI for Rails apps

  Set up your own ci system on your own hardware or vps, with github integration

  Requirements

  - A server running a linux distro
  - Nginx installed
  - Docker and docker-compose installed

  Step 1: Creating a github OAuth application

  Go to github.com and go to the settings page

  Click your top right user avatar and select settings

  Then click on developer settings

  • Ole Morten Amundsen

  Rails RSpec Elasticsearch Parallel Test Suite

  RAILS_ENV=test PARALLEL_TEST_PROCESSORS=5 DISABLE_SPRING=true rails parallel:spec

  At Rubynor we love parallelization of spec runs, but elasticsearch tested our patience with it.

  Rails RSpec Parallel Test Suite

  A straight forward suite with parallel_tests is simple and clever.
  Simply append ENV['TEST_ENV_NUMBER'] to your test db name and it will create 16 unique databases if you run with 16 threads.

  This is step one

  database.yml
  test:
   <<: *default
   database: myapp_test<%=ENV['TEST_ENV_NUMBER'] %>

  add the gem 'parallel_tests' to your Gemfile and use a meaningful

  .rspec_parallel
  --format progress
  --format ParallelTests::RSpec::RuntimeLogger --out tmp/parallel_runtime_rspec.log
  --format ParallelTests::RSpec::SummaryLogger --out tmp/spec_summary.log
  --format ParallelTests::RSpec::FailuresLogger --out tmp/failing_specs.log

  then get ready for spec run

  • Ole Morten Amundsen

  Rails howto: query within dates

  Rails code

  How to use the daterange type of PostgreSQL in Rails?

  Working on an online shareholders book, Investorbok, I learned this not so well-known trick that helps me find records within a date range.

  scope :of_shares_at, ->(shares_at) { where("period @> date ? ", shares_at) }

  Notice the @>

  In your schema migration you add this

  create_table :my_models do |t|
    ...
    t.daterange :period
  end

  I confused this for a while with interval, introduced in Rails 5.2, but daterange has been around since 4.2, I just hadn't discovered it or too busy searching for better ways...

  Solving the same problem without daterange:

  • Ole Morten Amundsen

  Applikasjonsdrift Ruby on Rails

  Support

  Rubynor tilbyr applikasjonsdrift Rails

  Rubynor har applikasjonsdrift på flere Rails applikasjoner, for Schjærven, Rema 1000, Autoretur, Taxidepot og mange egne applikasjoner.

  Med Rubynor for du erfarne utviklere som har bygget mange Rails applikasjoner og fremdeles utvikler på dette. Du får det du betaler for, en seriøs og dyktig partner.

  Vi svarer i hovedsak på support pr epost og passer på at alt blir håndtert.

  Vi priser med et fastledd og pr time support, med fokus på å eliminere årsaker til support. Dette sparer kostnader og skaper mer fornøyde brukere. Det reduserer reaktivt arbeid, det er rett og slett ikke gøy med kriser og brannslukking.

  • Ole Morten Amundsen
   Editor

  Større startup-team, mindre eierandeler

  Writing on a computer

  Rubynor skal være de beste i landet på startups!

  Godt spørsmål, det er det viktigste spørsmål å stille; still seg i kunden sko og se på ditt produkt, why do I care?

  Why do I care?

  Vi kjører eksperimenter, mange, billig, i god lean startup ånd. Eksperimenter setter læringen i fokus, lære hva bryr kundene seg om i praksis, validere/invalidere startupens mange hypoteser om dette. Hypotese, eksperiment, læring og ny hypotese.

  Rubynor hjelper deg å realisere din produktidèer!

  Vi kan hyres som konsulenter, vi kan gå i joint venture og vi kan gjøre en hybrid-modell 50-50 betaling og innskudd mot eierskap til forhåndsavtalt verdsetting.

  Litt arrogant kan vi si at vi er for gode for konsulentoppdrag. Lønner det seg å være rå på å bygge ting? For startups man selv investerer i er det i alle fall et rungende JA. Konsulentvirksomhet er rammet av paradokser der det lønner seg å levere flest mulig timer.

  Vi har integritet og gjør vårt beste uansett. Heldigivs er mange konsulentoppdrag utviklende også for oss, spesielt der hvor det er et startup-mindset. Derfor har vi jobbet med startups som nabobil.no, otovo.no, leieting.no, hjemmelegene.no, de utfordrer oss og hjelper oss mot vårt mål om å bli best på startups.

  • Ole Morten Amundsen
   Editor

  Rubynor elsker startups

  Building a diamond

  Hva vet Rubynor om startups?

  Hva vet Rubynor AS om startups?

  Ganske mye! Vi har feilet flere ganger, vi er ikke magiske vesener, ikke alle sammen i alle fall. Klisjèen er at vi lærer av feilene. Det blir gjerne ikke en klisjè med mindre det er sant. Vi er bedre nå og våre feilskjær er arr vi bærer med stolthet som startupere. Klisjè…

  Fra klisjeer til selvskryt, dette blir bare bedre og bedre. Vårt fokus på startups gjør oss også etterspurt som utviklere/konsulenter på andres startups. Vi har blant annet bidratt hos disse:

  • Ole Morten Amundsen
   Editor

  Spin up – Spin out. Rubynor -> Kaukus

  Kaukus

  Gratulerer (til oss selv) med stiftelsen av Kaukus

  Gratulerer (til oss selv) med stiftelsen av Kaukus

  Kaukus hjelper møtesekretærene. Full kontroll på bystyre- og utvalgsmøter.

  Det er for ille å oppleve stress og hastverk med manuelle rutiner tett opptil møtene; den tiden kan brukes på å serve politikerne og staben best mulig.

  Gjennom verktøyet automatisk varainnkalling opplever vararepresentantene en enkel og effektiv innkallingsprosess.

  Møtesekretærene opplever redusert stress, mer tid til viktigere oppgaver nært opp til møtene så de kan yte best mulig tjeneste til politikerne og staben.

  Automatisk varainnkalling er første ferdige produktet i serien fra Kaukus AS.

  En hyllest til krevende pilotkommuner og første kunder

  • Ole Morten Amundsen
   Editor

  Kryptovaluta – hvor går veien videre?

  En oppfølging av kryptovaluta

  Jeg føler jeg traff godt på denne advarselen.

  Oppfølgingen har jeg delt på medium, det passer bedre for personlige ytringer 🙂

  Les på medium.com

  TL;DR: Jeg liker kryptovaluta, kan ikke fordra bitcoin. Det er et flaut sidesteg i historien og noe neste generasjon vil mobbe oss for.

  Og i andre nyheter:

  I Rubynor er vi for tiden busy med Hjemmelegene.no, Autoretur AS kundeprosjekt, Kraftanmelding AS, kommuneprosjektet – en Innovasjonskontrakt på 1.9 mill, og litt for eksisterende kunder.